Kandidaat Register Makelaar / Taxateur (KRMT)

De aankoop van een huis is voor de meeste consumenten een gebeurtenis die hooguit een paar keer in het leven voorkomt.

Als leek kan het lastig zijn om alle “ins en outs” van de koop of verkoop te doorgronden. De meeste consumenten hebben dan ook behoefte aan advies en ondersteuning van een betrouwbare, deskundige makelaar.
Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een ontwikkeling die niet zonder risico’s is, gezien de flinke (financiële) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid gaan. Hoe kunt u als consument nu achterhalen of u wel met een echte professional te maken heeft?

Om het kwaliteitskeurmerk voor de consument helder te maken, is er de Stichting VastgoedCert. Dit is een branchebreed platform dat makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.
Iedere vakbekwame adviseur is online op te zoeken in één van de drie registers die daarvoor in het leven zijn geroepen.
De deskundigheid en vakbekwaamheid wordt getoetst aan de hand van een aantal theoretische examens en er is ieder jaar een aantal verplichte bijscholingsdagen.
In de registers van VastgoedCert kunt u precies nagaan welke makelaars gecertificeerd zijn.