Maaike Topper Aankoopmakelaar is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Voor de juiste en meest geactualiseerde informatie verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Maaike Topper Aankoopmakelaar accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Zij accepteert evenmin aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook als gevolg van (onjuist) gebruik van informatie op deze site.

Op de inhoud van deze site, in de breedste zin van het woord, rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik van de tekst of grafische voorstellingen van deze website (waaronder onder meer doch niet uitsluitend het verveelvuldigen, openbaar maken of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden gebruiken wordt begrepen) dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Maaike Topper Aankoopmakelaar te worden gevraagd en verkregen. Het is niet toegestaan enige wijziging in de verschijningsvorm van deze website aan te brengen.

Alle via deze website door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Maaike Topper Aankoopmakelaar vertrouwelijk in behandeling genomen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of zonder toestemming openbaar worden gemaakt.